WALNE ZGROMADZENIE !!!

WALNE ZGROMADZENIE!
Odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 16.00 na
Placu Teatralnym.
Dokonamy wyboru Zarządu. Obecność obowiązkowa!

Podziel się