O nas

Stowarzyszenie SYNDROM (wcześniej Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa) w Zielonej Górze działa już od kilkunastu lat zrzeszając około 50 rodzin. Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z Zespołem Downa, osobom zagrożonym marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom lub prawnym opiekunom.

Jesteśmy organizacją non-profit, która swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków.  Realizujemy nasze cele poprzez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa.

W 2015r. w ramach Stowarzyszenia została utworzona Grupa Wsparcia Dla Rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dziecko ma Zespół Downa.

W 2015r. podczas Walnego Zebrania Członków zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.

Skład zarządu przedstawia się następująco:
Edyta Codogni-Dżyga – prezes
Patrycja Łychmus – v-ce prezes
Krystyna Harber – skarbnik
Wiesława Kucharczyk – sekretarz
Renata Dobrowolska – członek
Marta Weryszko – członek
Magdalena Kwiecień – członek

25 marca 2017 r Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia po upływie kadencji. Przedstawiamy skład zarządu:

Patrycja Łychmus – prezes
Renata Dobrowolska  – v-ce prezes
Krystyna Harber – skarbnik
Wiesława Kucharczyk – sekretarz
Mirosława Tymuła – członek
Agnieszka Parulska – członek
Ewa Długosz – członek

Wybory Walnego Zgromadzenia Członków w roku 2019 przyniosły kolejne zmiany w zarządzie:

Patrycja Łychmus – prezes
Renata Dobrowolska  – v-ce prezes
Monika Wasilewska – skarbnik
Mirosława Tymuła – sekretarz
Jakub Zając – członek
Agnieszka Parulska – członek
Ewa Długosz – członek