Wsparcie

Stowarzyszenie, pozyskane środki przeznacza w całości na działalność statutową, której celem jest głównie niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z Zespołem Downa. Organizujemy zajęcia w świetlicy, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, teatralne, muzyczne, logopedyczne itp, turnusy i obozy, spotkania integracyjne.

Naszą działalność możecie Państwo wesprzeć na kilka różnych sposobów.


PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Od wielu już lat działamy jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), dlatego każdy podatnik może przekazać nam swój 1% podatku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć klikając TU.

WPŁATA DAROWIZNY

Jeśli wyrazicie Państwo chęć przekazania darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia prosimy o wpłatę na konto prowadzone w ALIOR BANKU o numerze 56 2490 0005 0000 4530 7563 5600
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe
Ważna informacja: 1 % jest częścią podatku, który płacimy skarbowi państwa, a więc nie wyklucza to możliwości odliczenia od dochodu darowizn (jeśli nie przekracza ona 6% dochodu).

WSPARCIE RZECZOWE

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć nas darami rzeczowymi (m.in. pomoce dydaktyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, zabawki, słodycze bądź inne przedmioty mogące służyć jako nagrody za udział w konkursach, przedstawieniach czy chociażby do wykorzystania podczas kompletowania paczek mikołajkowych itp.), bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny (zakładka Kontakt) w celu omówienia spraw formalnych związanych z rozliczeniem oraz technicznych, związanych z dostarczeniem czy odbiorem przekazywanych darów.

PRACA WOLONTARIACKA

Zapraszamy do współpracy chętnych do pracy wolontariackiej podczas spotkań Stowarzyszenia, wyjazdów, występów, warsztatów, zbiórek itp. Bezinteresowna pomoc innym daje dużo satysfakcji, ubogaca każdego z nas i sprawia, że czujemy się naprawdę pełnowartościowymi ludźmi. Nie bądźmy obojętni wobec ludzi z niepełnosprawnościami.

 

Za każdą okazaną pomoc WSZYSCY członkowie naszego Stowarzyszenia składają Państwu ogromne podziękowanie.