Zajęcia animacyjne

Zajęcia animacyjne organizowane są dla starszych dzieci (wiek pow. 10 lat) będących członkami Stowarzyszenia. Są to grupowe zajęcia kulturalno – muzyczne mające na celu poprawę percepcji, wyczucia dźwięku, wyostrzenie postrzegania świata przez pryzmat muzyki, teatru, tańca, sztuki. Na zajęciach używamy różnorodnych instrumentów, dominuje gitara i śpiew.

Najważniejsze funkcje animacji czasu wolnego to:

  • relaksacyjna – rozrywka prowadzi do odreagowania stresów związanych z pracą, szkołą i obowiązkami codziennymi;
  • integracyjna – grupowe zajęcia animacyjne integrują uczestników i doprowadzają do nawiązania nowych znajomości i utrwalenia już istniejących;
  • motywacyjna – animacja mobilizuje uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • progresywna – udział w zajęciach animacyjnych prowadzi do nieograniczonego samorozwoju

Począwszy od 06.10.2015r. zajęcia animacyjne odbywają się raz w tygodniu. Poniżej aktualne szczegóły.

Miejsce spotkań: salka terapeutyczna na poziomie -1 w siedzibie Stowarzyszenia, budynek przedszkola „Jacek i Agatka” ul. Zachodnia 61 w Zielonej Górze

Termin: piątki, godzina 17:30, czas trwania 60 minut

Prowadzący: Pan Dawid Różański

 

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt: zespoldowna@op.pl bądź telefonicznie 603217620 lub 603192191.